ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710562
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050205
รหัส Obec 6 หลัก :
  710562
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbannongsanononchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านธาตุนางพญา
ตำบล :
  หนองสะโน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0878720538
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/09/2483
อีเมล์ :
  https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. หนองสะโน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 08:49:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์


ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน