ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710563
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050175
รหัส Obec 6 หลัก :
  710563
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเขืองจงเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANNONKHUANG CHONGCHAROEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโนนเขือง
ตำบล :
  นาโพธิ์
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0844986276
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/05/2505
อีเมล์ :
  weerachai1117@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาโพธิ์บ้านแมด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ


นายเจริญ ศาสตรวาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน