ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710564
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050191
รหัส Obec 6 หลัก :
  710564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแมด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanmaed
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองขามใหญ่
ตำบล :
  บ้านแมด
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  084-6465423
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2492
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาโพธิ์บ้านแมด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านแมด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:46:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแมด


นายชัยยา แสนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน