ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710565
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050173
รหัส Obec 6 หลัก :
  710565
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  คอแลน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-370186
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  nonsamranschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คอแลน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคอแลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14:45:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ


นายบัญญัติ ประทุมวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน