ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710572
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050197
รหัส Obec 6 หลัก :
  710572
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanLakpaiprachanugroh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหลักป้าย
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  081-8774275
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  lapai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุณฑริก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์


นางพรรณี พันธ์โชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน