ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710591
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030121
รหัส Obec 6 หลัก :
  710591
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanamchai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสนามชัย
ตำบล :
  โพธิ์ไทร
อำเภอ :
  พิบูลมังสาหาร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34110
โทรศัพท์ :
  045-204793
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/08/2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)


นายสัมฤทธิ์ คำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน