ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710599
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030129
รหัส Obec 6 หลัก :
  710599
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphosri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโพธิ์ศรี
ตำบล :
  โพธิ์ศรี
อำเภอ :
  พิบูลมังสาหาร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2458
อีเมล์ :
  phosri.ubn3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี


นายนิคม ดวงไข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน