ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710606
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030146
รหัส Obec 6 หลัก :
  710606
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวฮี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuahee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองบัวฮี
ตำบล :
  หนองบัวฮี
อำเภอ :
  พิบูลมังสาหาร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34110
โทรศัพท์ :
  045472539
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/08/2461
อีเมล์ :
  buahe49_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:29:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี


นายอริยวุฒิ แก้วศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน