ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710609
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030149
รหัส Obec 6 หลัก :
  710609
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Buathong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบัวทอง
ตำบล :
  หนองบัวฮี
อำเภอ :
  พิบูลมังสาหาร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/05/2518
อีเมล์ :
  nidtaya_moo@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 23:26:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวทอง


นายสุจินต์ มั่นยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน