ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710615
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030108
รหัส Obec 6 หลัก :
  710615
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonghai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองไฮ
ตำบล :
  โนนกลาง
อำเภอ :
  พิบูลมังสาหาร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  nonghai9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:17:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)


นายสุวรรณ คูณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน