ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710727
รหัส Smis 8 หลัก :
  34010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  710727
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคูทรายมูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkusaimoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองคู บ้านทรายมูล
ตำบล :
  นาเลิง
อำเภอ :
  ม่วงสามสิบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34140
โทรศัพท์ :
  0-4537-0466
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:31:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล


นางอัญภรณ์ เพ็งแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน