ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำขวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710766
รหัส Smis 8 หลัก :
  34040002
รหัส Obec 6 หลัก :
  710766
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำขวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kham khang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแต้
ตำบล :
  คำขวาง
อำเภอ :
  วารินชำราบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34190
โทรศัพท์ :
  045-288316
โทรสาร :
  045288316
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มหาธาตุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:16:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำขวาง


นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำขวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน