ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710780
รหัส Smis 8 หลัก :
  34040011
รหัส Obec 6 หลัก :
  710780
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBan Kumuang (On-Anukro)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคูเมือง
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  วารินชำราบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34190
โทรศัพท์ :
  045-400052
โทรสาร :
  045859639
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองโพธิ์ศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 03:14:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)


นายโกวิท บุญเฉลียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน