ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710781
รหัส Smis 8 หลัก :
  34040020
รหัส Obec 6 หลัก :
  710781
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonnhon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาโหนนเหนือ
ตำบล :
  โนนโหนน
อำเภอ :
  วารินชำราบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34190
โทรศัพท์ :
  045-474395
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2462
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนโหนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนโหนน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:14:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)


นายธีรยุทธ อุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน