ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710801
รหัส Smis 8 หลัก :
  34040026
รหัส Obec 6 หลัก :
  710801
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังยาง
ตำบล :
  บุ่งหวาย
อำเภอ :
  วารินชำราบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34310
โทรศัพท์ :
  045-370691
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  banwangyang@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุ่งหวาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุ่งหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กันยายน 2560 เวลา 03:34:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยาง


นายวาสุเทพ ศุภโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน