ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710814
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030020
รหัส Obec 6 หลัก :
  710814
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีเมืองใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Srimuangmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านศรีเมืองใหม่
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  ศรีเมืองใหม่
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34250
โทรศัพท์ :
  045-399637
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  othiwet@yohoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:15:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่


นายเกรียงไกร โอษฐิเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน