ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710821
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030032
รหัส Obec 6 หลัก :
  710821
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจันทัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ่janthai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านจันทัย
ตำบล :
  วาริน
อำเภอ :
  ศรีเมืองใหม่
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34250
โทรศัพท์ :
  045848042
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค. 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาริน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจันทัย


นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน