ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำไหล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710829
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030006
รหัส Obec 6 หลัก :
  710829
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำไหล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhamlai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคำไหล
ตำบล :
  คำไหล
อำเภอ :
  ศรีเมืองใหม่
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34250
โทรศัพท์ :
  045-370697
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2458
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำไหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14:41:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำไหล


นายทศวรรษ สายแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไหล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน