ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710925
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030184
รหัส Obec 6 หลัก :
  710925
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากบุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKBUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปากบุ่ง
ตำบล :
  คันไร่
อำเภอ :
  สิรินธร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34350
โทรศัพท์ :
  045-370591
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/05/2482
อีเมล์ :
  pisan_2516@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คันไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 18:14:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากบุ่ง


นายพิสรรค์ ธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน