ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710926
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030185
รหัส Obec 6 หลัก :
  710926
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำใส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaynamsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยน้ำใส
ตำบล :
  คันไร่
อำเภอ :
  สิรินธร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34350
โทรศัพท์ :
  045-730283
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  narongsak_261@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 (คัันไร่-ฝางคำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คันไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:44:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส


นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน