ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710945
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030205
รหัส Obec 6 หลัก :
  710945
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PARLAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านป่าเลา
ตำบล :
  โนนก่อ
อำเภอ :
  สิรินธร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34350
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนก่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:30:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเลา


นายภราดร ดำกฤษฎา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน