ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710953
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030212
รหัส Obec 6 หลัก :
  710953
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝางคำสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banfangkhamsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านฝางเทิง
ตำบล :
  ฝางคำ
อำเภอ :
  สิรินธร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34350
โทรศัพท์ :
  045-370586
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม 16 คันไร่-ฝางคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2562 เวลา 10:58:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี


นายทองคำ แสงสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน