ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกชำแระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710986
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050222
รหัส Obec 6 หลัก :
  710986
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกชำแระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankogchamrae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกชำแระ
ตำบล :
  โคกชำแระ
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-307232
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/05/2482
อีเมล์ :
  kogchamrae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกชำแระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 10:57:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกชำแระ


นายครองศิลป์ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกชำแระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน