ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710987
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050223
รหัส Obec 6 หลัก :
  710987
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสนมพะลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsanompalan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองสนม
ตำบล :
  โคกชำแระ
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0804810365
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/07/2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งศรีอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกชำแระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 15:25:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน