ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710988
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050224
รหัส Obec 6 หลัก :
  710988
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำกลางวังม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankumglangwangmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคำกลางวังม่วง
ตำบล :
  โคกชำแระ
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370563
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2513
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งศรีอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกชำแระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:46:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง


นางสุภัทร์ธนัน คงทนศิรินันณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน