ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาห่อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710989
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050228
รหัส Obec 6 หลัก :
  710989
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาห่อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannahom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านนาห่อม
ตำบล :
  นาห่อม
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370286
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
อีเมล์ :
  na_hom2009@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาห่อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:22:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาห่อม


นายไพรี สายแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาห่อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน