ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710992
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050231
รหัส Obec 6 หลัก :
  710992
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวอารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbua-aree School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองบัวอารีย์
ตำบล :
  นาห่อม
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  087-2555921
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2491
อีเมล์ :
  nongbua.aree231@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองอ้มนาห่อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาห่อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 07:23:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี


นายสุขฤทัย สุขใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวอารี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน