ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำงู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710993
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050218
รหัส Obec 6 หลัก :
  710993
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำงู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansumngu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านซำงู
ตำบล :
  กุดเรือ
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0622695516
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:10:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำงู


นายอัครเดช สมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำงู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน