ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710994
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050219
รหัส Obec 6 หลัก :
  710994
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kutrua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกุดเรือ
ตำบล :
  กุดเรือ
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0947729783
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กุมภาพันธ์ 2478
อีเมล์ :
  Kutruea2562_@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเรือ


นางเสริมสวย วงศ์ด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน