ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710995
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050220
รหัส Obec 6 หลัก :
  710995
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanthungchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านทุ่งเกษตร
ตำบล :
  กุดเรือ
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0801741831
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2517
อีเมล์ :
  tch.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:27:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง


นายวิทยา นาโสก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน