ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710996
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050225
รหัส Obec 6 หลัก :
  710996
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาเกษมเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakasemchareanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาเจริญ
ตำบล :
  นาเกษม
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  081-2652068
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งศรีอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 12:26:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา


นายกมล จินพละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน