ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710997
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050226
รหัส Obec 6 หลัก :
  710997
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannoonyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนใหญ่
ตำบล :
  นาเกษม
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/4/2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งศรีอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่


นายอุทัย วันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน