ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองถาวร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710998
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050227
รหัส Obec 6 หลัก :
  710998
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองถาวร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongThawon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองถาวร
ตำบล :
  นาเกษม
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0803463830
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/04/2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งศรีอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:21:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองถาวร


นายจรัล สารีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถาวร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน