ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710999
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050221
รหัส Obec 6 หลัก :
  710999
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongwakutkaikeaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองหว้า
ตำบล :
  กุดเรือ
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370239
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  kittiya2804@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:50:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว


นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน