ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711001
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050233
รหัส Obec 6 หลัก :
  711001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทองสวัสดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthongsawat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านทองสวัสดิ์
ตำบล :
  หนองอ้ม
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370285
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19052519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองอ้มนาห่อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองอ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:34:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์


นายภูดิศ พิเศษนิธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน