ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711002
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050234
รหัส Obec 6 หลัก :
  711002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนรังหนองบัวดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonrungnongbuadong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนรัง
ตำบล :
  หนองอ้ม
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370178
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/07/2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองอ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10:48:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน