ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่องปอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711004
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050236
รหัส Obec 6 หลัก :
  711004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห่องปอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห่องปอ
ตำบล :
  หนองอ้ม
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370261
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  Hongphoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองอ้มนาห่อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองอ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:25:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห่องปอ


นายจิรวัฒน์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องปอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน