ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711075
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050249
รหัส Obec 6 หลัก :
  711075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลน้ำขุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubannamkhun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านน้ำขุ่น
ตำบล :
  ตาเกา
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045864042
โทรสาร :
  045864042
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำขุ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาเกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น


นางสาวกาญจนา โพธิบา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน