ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711076
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050250
รหัส Obec 6 หลัก :
  711076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำสะกวยน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamsakuaynoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านซำสะกวยน้อย
ตำบล :
  ตาเกา
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0611466929
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  1034711076@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาเกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09:35:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย


นางสริยา ป้องโล่ห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน