ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711077
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050247
รหัส Obec 6 หลัก :
  711077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาเกาตาโกย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantakaotakoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตาเกา
ตำบล :
  ตาเกา
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0928866399
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  takaotakoy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลตาเกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 16:56:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย


นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน