ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711080
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050246
รหัส Obec 6 หลัก :
  711080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sitkaowanglangwattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโคกสะอาด
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 ตุลาคม 2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำขุ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)


นายกิตติภาส สิงห์เสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน