ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711082
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050245
รหัส Obec 6 หลัก :
  711082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuayyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยยาง
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-370339
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยยาง


นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน