ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711083
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050240
รหัส Obec 6 หลัก :
  711083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดินดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGDINDAM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองดินดำ
ตำบล :
  ขี้เหล็ก
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0910133232
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  Bannongdindam2015@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:29:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดินดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน