ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711084
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050248
รหัส Obec 6 หลัก :
  711084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหมากแหน่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban maknang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหมากแหน่ง
ตำบล :
  ตาเกา
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-403803
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำขุ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาเกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08:20:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง


นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแหน่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน