ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711086
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050241
รหัส Obec 6 หลัก :
  711086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankheelek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านขี้เหล็ก
ตำบล :
  ขี้เหล็ก
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  097-9235325
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14มิถุนายน2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขี้เหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 12:46:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก


นายสุรทอน หมั่นนิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน