ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโมกข์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711087
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050252
รหัส Obec 6 หลัก :
  711087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนโมกข์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonmok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดอนโมกข์
ตำบล :
  ไพบูลย์
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-370139
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  boss.donmokk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพบูลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:13:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนโมกข์


นายสุริยนต์ ศรีมุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโมกข์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน