ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711088
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050253
รหัส Obec 6 หลัก :
  711088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสว่างวังเสือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonsawangwangsuea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  ไพบูลย์
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-403806
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2509
อีเมล์ :
  nswubon5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพบูลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:01:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ


นายอารีย์ สุดาชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน