ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพบูลย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711089
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050254
รหัส Obec 6 หลัก :
  711089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไพบูลย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphaiboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไพบูลย์
ตำบล :
  ไพบูลย์
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0981910875
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/5/2514
อีเมล์ :
  allyupaporn.school2018@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไพบูลย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไพบูลย์


นายธีระ เหล่าหมวด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพบูลย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน