ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711091
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050255
รหัส Obec 6 หลัก :
  711091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongdoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านหนองดุม
ตำบล :
  ไพบูลย์
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพบูลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 13:42:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดุม


นายสมพร สอดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2