ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711092
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050256
รหัส Obec 6 หลัก :
  711092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongdo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองโด
ตำบล :
  ไพบูลย์
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-403808
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไพบูลย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพบูลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11:26:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโด


นายสิงห์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน